Wspomnienia o ś.p. Irku Idziaku

6 stycznia 2016 odszedł od nas nasz przyjaciel, kolega, zasłużony i długoletni chórzysta Ireneusz Idziak.
Poniżej zamieszczamy wspomnienia o Irku.